Inloggen om uw vraag te stellen of te reageren in ons forum.

Ik liep met mijn hond aangelijnd op een uitrenzone, een loslopende hond kwam op hem af. Mijn hond deed uitval. Wie is aansprakelijk voor de schade?

toosjet
Vraagbaak
up
93
Geplaatst op 01 mei 2011 om 10:51
vladja
Helpdesk

Wie heeft er schade geleden en wat voor schade is er aangericht?

up
106
Geplaatst op 01 mei 2011 om 13:27, Waarschuw de redactie
toosjet
Vraagbaak

Mijn hond is uitgevallen naar de andere hond, waarbij die hond een beschadigd oog heeft opgelopen. De dierenartskosten zijn ongeveer 200 euro en de eigenaar heeft mij aansprakelijk gesteld voor de kosten.

up
102
Geplaatst op 02 mei 2011 om 09:18, Waarschuw de redactie
Crusader
Helpdesk

De eigenaar van een dier is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door dat dier volgens de wet.

Burgerlijk wetboek 6, Artikel 179
De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

De laatste zin doelt op Artikel 178, waarvoor u gezien uw beschrijving niet in aanspraak komt;
Geen aansprakelijkheid krachtens artikel 175, 176 of 177 bestaat indien:
a. de schade is veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij;
b. de schade is veroorzaakt door een natuurgebeuren van uitzonderlijke, onvermijdelijke en onweerstaanbare aard, behoudens de in artikel 177 lid 1 bedoelde ondergrondse natuurkrachten in het geval van dat artikel;
c. de schade is veroorzaakt uitsluitend door voldoening aan een bevel of dwingend voorschrift van de overheid;
d. de schade is veroorzaakt bij een handeling met een stof als bedoeld in artikel 175 in het belang van de benadeelde zelf, waarbij het jegens deze redelijk was hem aan het gevaar voor schade bloot te stellen;
e. de schade is veroorzaakt uitsluitend door een handelen of nalaten van een derde, geschied met het opzet schade te veroorzaken, zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 170 en 171;
f. het gaat om hinder, verontreiniging of andere gevolgen, ter zake waarvan aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken, zo zij door de aangesprokene bewust zouden zijn veroorzaakt.

up
102
Geplaatst op 03 mei 2011 om 16:06, Waarschuw de redactie
moon
Vraagbaak

Denk dat Crusader een beetje in de war is. "De vorige afdeling" in art. 6:179 BW doelt nl. op art. 6:162 BW.

Het aldan niet aangelijnd zijn van het dier maakt in beginsel geen verschil. Het gaat om zgn eigen energie van het dier en een uit te voeren gedachtenexperiment om aansprakelijkheidsvraag te kunnen beantwoorden.

1. Zou aansprakelijkheid (ogv vorige afd. zijnde art. 6:162BW) hebben ontbroken als de schadeveroorzakende gedraging van het dier, zou u daarover zeggenschap hebben gehad, door de bezitter was opgedragen?
2. Anders gezegd, als bezitter de hond zou hebben opgedragen te bijten en schade te veroorzaken, is de bezitter dan daarvoor aansprakelijk? Het antwoord is ja. Disculpatie ("tenzij [..]") gaat niet op en men is (risico)aansprakelijkheid voor de schade die de gedraging van het dier heeft goegebracht.

Men kan niet onder aansprakelijkheid uit in dit geval. De rekening -voor zover de gemaakte kosten niet buitenproportioneel zijn- zal betaald moeten worden.

up
84
Geplaatst op 04 mei 2011 om 17:29, Waarschuw de redactie
vladja
Helpdesk

Je bent niet aansprakelijk. Je had de hond netjes aangelijnd. Jouw hond stond onder appel. De andere loslopende hond stond niet onder appel en viel jouw hond lastig. Met het los laten lopen van de hond neemt de eigenaar van de loslopende hond het risico dat er iets mis gaat.

up
102
Geplaatst op 04 mei 2011 om 18:28, Waarschuw de redactie
kar-los
Beginneling

He Vladja heeft gelijk, als twee honden vechten, is in principe de los lopende hond schuldig en het maakt niet uit of de ene hond groter is dan de ander, hier is enige jurisprudentie over en ik heb het uit eigen ervaring.

'grote loslopende hond viel bijna even grote aangelijnde hond aan"
ook als de loslopende hont z.g.n. speelse bedoelingen had.

up
101
Geplaatst op 04 mei 2011 om 22:14, Waarschuw de redactie
engelandvaarder
Helpdesk

He verdraaid Vladja, hemel ik je net nog op bij ander item, nu ben je dus fout. Aangelijnd of niet, Toosjet is en blijft aansprakelijk voor de daden van de hond. De lijn was waarschijnlijk te lang of bevel van baasje werd niet opgevolgd. Ietwat te begrijpen want op een uitrenzone waar honden dus los mogen lopen zou de aangelijnde hond als hij los was geweest waarschijnlijk niets hebben gedaan. Maar hoe dan ook, Toosjet is aansprakelijk in deze. Als je schrijft: "jouw hond stond appel" klinkt goed, maar hoe weet je dat deze hond luistert? Ik ken de hond niet dus daar kan ik geen uitspraak over doen.

up
89
Geplaatst op 04 mei 2011 om 18:48, Waarschuw de redactie
vladja
Helpdesk

Als beide honden aangelijnd waren, dan was ze aansprakelijk geweest. Ook als er een mens gebeten was, terwijl de hond aangelijnd was. Maar dit is een zaak tussen twee honden, waarvan er 1 losloopt.

Door de hond los te laten lopen doe je aan risico-aanvaarding. En risico-aanvaarding kan je niet op een ander afschuiven als er iets mis gaat.

Dierenbezitters (particulier) zijn aansprakelijk voor de zelfstandige gedragingen van hun dieren (uitgebroken paarden, loslopende honden). Deze vormen van aansprakelijkheid heten behalve risicoaansprakelijkheid ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid.

Als de loslopende hond de aangelijnde hond had gebeten, was de eigenaar van de loslopende ten volle aansprakelijk geweest. Nu de loslopende hond door zijn zelfstandige gedragingen door een aangelijnde hond wordt gebeten, is dat het risico dat de eigenaar voor lief neemt door zijn hond los te laten lopen.

De loslopende hond kan ook onder een auto komen. Dan was de schade aan de auto volledig te verhalen op de eigenaar van de hond en de schade aan de hond voor eigen rekening.

Dat de hond daar los mag lopen staat daar geheel los van. Dat zijn gemeenteverordeningen.

up
101
Geplaatst op 04 mei 2011 om 19:39, Waarschuw de redactie
toosjet
Vraagbaak

Ik reageer nog even op jouw reactie, want het juridisch loket komt er ook niet uit. Wat jij schrijft, is dat wettelijk geregeld en zoja heb je dit zwart op wit, want het hele gebeuren begint aardig uit de hand te lopen.

up
87
Geplaatst op 07 mei 2011 om 10:54, Waarschuw de redactie
sahsjan
Vraagbaak

de persoon van wie de hond los liep, loopt het risico dat er wat kan gebeuren.
u hond is begonnen met reageren op de andere hond en heeft schade bij de andere hond aangericht, ik zal wel betalen van de rekening ook al liept u hond aan de riem.
u zal ook kunnen overeenkomen over de prijs en praat er over dat helpt.
kosten delen helpt , u moet niet vergeten zijn hond liep los de uwe niet.
u voelt zich waarschijnenlijk aansprakelijk voor dit voorgeval.
maar u moet zich afvragen was het te voorkomen geweest of niet?.
het kan iedereen overkomen ook andere mensen en dieren.
en dieren lossen hun problemen nou eenmaal anders op dan mensen, en honden vechten wel eens ja dat gebeurd.
dus ik zou kiezen om de kosten de delen met deze persoon.
voor de rest zou ik het daar bij laten.
ik hoop dat ik u genoeg heb geholpen.
gr sahsjan

up
88
Geplaatst op 04 mei 2011 om 21:51, Waarschuw de redactie
engelandvaarder
Helpdesk

Op een uitrenveld mogen honden loslopen. De aanvallende hond zat aan de lijn; baas had hem dus onder controle moeten houden. Schade valt niet samen te delen; eigenaar van de hond die aanviel moet de dierenarts kosten gewoon vergoeden.

up
100
Geplaatst op 04 mei 2011 om 22:24, Waarschuw de redactie
van schalkwijk
Vraagbaak

Tja lastig. In een losloop gebied mogen honden los lopen. Ik ga een aangelijnde hond zelf bij voorkeur uit de weg. Waarom lijn je jou hond aan in een losloop gebied? Is daar een reden voor.
Ik heb een onzekere hond die heeft gemerkt dat de aanval soms de beste verdediging is. Dat heeft me aardig wat gekost.
Na veel wikken en wegen heeft hij een muilkorf gekregen, wat hem veel meer vrijheid en mij gemoedsrust heeft gegeven.
Op een aangelijnde hond staat meer druk cq spanning dan op een loslopende hond. Hij zal sneller tot actie over gaan en bijten.
Het ligt m.i. iets genuanceerder dan je schrijft. Hoe goed ken je de gedragingen van je hond en kun je weten wat er gaat gebeuren.
Daar moet je op aansluiten en je verantwoording in nemen.

up
100
Geplaatst op 05 mei 2011 om 00:44, Waarschuw de redactie
toosjet
Vraagbaak

Ja het blijft een lastig verhaal. Het juridisch loket is het voor me aan het uitzoeken. Ik wil jullie wel hartelijk danken voor alle berichten.

up
92
Geplaatst op 05 mei 2011 om 14:38, Waarschuw de redactie
van schalkwijk
Vraagbaak

Even los van de juridische aspecten vind ik het niet handig om met een aangelijnde hond in een losloop/uitren plek te gaan lopen.
Op de aangelijnde hond staat gelijk meer druk/spanning. Als je je eigen hond goed kent en weet hoe hij reageert op toenadering van een andere loslopende vrije hond dan moet je daar rekening mee houden. Heeft hij dit gedrag al vaker laten zien?
Ik spreek uit ervaring, mijn hond valt aan de lijn veel sneller aan dan los. Ook onaangelijnd heeft hij schade gemaakt een paar keer die ik heb vergoed.
Uiteindelijk ben ik op een muilkorf over gegaan, die ik nu met bekende honden en mensen eindelijk ook wel eens af doe.
Ik ken jou hond niet, maar de mijne daar ben ik inmiddels wel achter kan een killer zijn. Ik weet op wat voor momenten en daar voel ik mij ook verantwoordelijk voor.

Daarnaast is er ook het sociale aspect, wil je daar vaker komen met je hond dan is een goede verstandhouding met andere bazen en honden niet onbelangrijk.

up
90
Geplaatst op 19 mei 2011 om 22:56, Waarschuw de redactie
Inloggen om uw vraag te stellen of te reageren in ons forum.